Service

Vi erbjuder serviceavtal till en fast kostnad, med eller utan servicedelar.
Servicen kan även ske på löpande räkning.
Vi är auktoriserade servicepartner med Atlas Copco.

Installationer

Vi utför ombyggnationer, moderniseringar och läcksökningar av ert tryckluftsystem – Airnet.
Vi har även kunskap inom kompressorrumsventilation.

Johan Ålund

070-191 42 97

johan@btvent.se

Pelle Klasson

073-807 20 20 pelle@tryckluftservice.nu

Johnny Tynell

070-618 30 77 johnny@tryckluftservice.nu

Energiutredningar

Vi kan utföra en total energiutredning av er tryckluftsanläggning.

Försäljning

Vi har försäljning av hela Atlas kompressorsortiment upp till 9kWh.